Min maleteknik

Jeg maler store og små billeder i olie på groft lærred. Det er lærred, jeg selv præparerer, hvilket giver helt specielle mulig-heder for den teknik, jeg har udviklet.

Mine billeder

Jeg var tidligere billedkunstfaglærer og har undervist på skoler, seminarier og HF.

I mange år beskæftigede jeg mig ikke med den interesse. Jeg blev optaget af pædagogikken og har i mange år uddannet socialpædagoger.

Da jeg så nåede pensionsalderen og fik tid til at dyrke min gamle interesse, blev det olie-malingen, jeg valgte.

Jeg fik tid til at rejse noget mere, og rejsemålet blev Sydfrankrig. Helt naturligt hentede jeg motiver i det sydlige Europa – og altså nærmere bestemt i Sydfrankrig.

Men også forskellige lokationer i Danmark har jeg som motiver. Det er Kildeparken i Aalborg, forskellige plantager i Nord-jylland som f.eks. Skagen Klitplantage.