Lundby Bakker

Lundby Bakker er dannet som en randmoræne under seneste istid med stærkt kuperede, smalle, dybe kløfter og stejle skrænter.

Helt ind i første halvdel af 1900tallet fremstod Lundby Bakker som vidtstrakte overdrevsog lynghedearealer med spredte indslag af enebærbuske, blåbær, tyttebær og revling. Overalt gik græssende husdyr, der holdt trævæksten nede, sikrede lyngheden og bevarede det åbne landskab.

I dag er store dele af bakkerne dækket af skov, vekslende med afgræssede overdrev og hede-arealer.